vineri, august 30, 2013

My heart –a free zone

My heart –a free zone

(din vol. Statuia Zilei de mâine XX Love - " Inima mea -Free Zone  "


When you show up, it is well known,
nothing else can live in my heart
weeks on I long for
the warm cradle.
only when I am ready to make a bid,
fright mingles into the blood
and oozes
my heart becomes a free zone
towards the day when dreams of you
blink off  like vivid neons in town
floating on the aerial cables of madness
my canons like nails in the
blocked muscles-
You master the flames that burn in irises
the oxygen in my lungs-
and even if I hope to forget you
my heart- a free zone, never!


Translated by: Irina Horea

4. Inima mea Free Zone


este bine ştiut, când apari
nimic nu mai poate locui în inima mea
apoi săptămâni în şir tânjesc după
culcuşul cald
abia când sunt gata să licitez
spaima se amestecă în sânge
se prelinge
inima mea devine free zone.
spre ziuă când visele cu tine
se sting ca reclamele oraşului
plutesc pe cablurile aeriene ale nebuniei
canoanele mele, cuie înfipte în
mușchii-blocaţi-
stăpâneşti flăcările care ard în iriși
oxigenul din plămâni
și chiar dacă eu sper să te uit
inima mea never - free zone !luni, august 26, 2013

Love Poem with Bonsai/ Poem de dragoste cu arbori bonsai


  Love Poem with Bonsai
                                                      (din vol. Imagine Simpla - " Poem de dragoste cu arbori bonsai "the dark rings - the dark begins
you are living me taking with you piles of newspapers
rivers of air trough the misted windows
the doors slams breaking the tenderness - today is thursday
the ceiling is white and a spider is walking,
I dream about gilded coins
and today we have talked about the couple's life-
rummage about among those books and you'll see
how little time we have till tomorrow
how deeply silence is buried in our minds
our image a film on a bed sheet.
the telephone stars yelling and you let it
explode, in our eardrums, on my lips,
you are living with all our baggage, talking from the
broken wall
our shadows peeled off the wall impression of our
lives
I will go on living in a house papered with shells
and theatre posters and a typewriter-
what's the use of talking it over? i have enough
sweat wetting  my palms-
and sleep nestling in my dream a carriage floating
past fields of reeds
and the road with marks of with linen-
long fingers stir a pain in my bones and I lie
directly from the ground naked
in this house which rises concrete
over which hovers the bird which, in love was blinded by
the sun
you are walking, walking barefoot,
in your shoes I am going to grow bonsai-
the ceiling is white and a spider is walking, today is
thursday
the tide truest break white our fragile
swallowing us almost kindley spitting us out
like two stones from  the pulp of the same fruit.Translated by Daniela Călin & John Harvey


    Poem de dragoste cu arbori bonsai


cearcănele - începutul înserării-
pleci ducând gramezi de ziare
fluvii de aer prin ferestrele mate
uşa izbită, spărgând duioşia
tavanul e alb şi un păianjen se plimbă,
am visat monezi aurite
şi azi am vorbit despre viaţa în doi-
caută acolo între cărţi şi-ai să vezi
cât de puţin mai avem până mâine-
ce adânc locuieşte tăcerea în tâmple
imaginea noastră film pe cearceaf
telefonul începe să urle şi-l laşi
să explodeze, în timpan, pe buzele mele.
pleci cu imense bagaje şi iei urma
noastră surpată din zid.
eu rămân într-o casă tapetată de scoici
cu afişe de teatru şi-o maşină de scris-
de ce-am mai vorbi? îmi ajunge atâta
sudoare ce trece prin palme-
şi somnul cuibărind în noi o jivină.
clar am visat o trăsură plutind
şi drumul cu albe marcaje de pânză-
degete lungi îmi trezesc o durere de oase
direct din pămât, goală
în casa aceasta beton peste beton
pluteşte pasărea care-a orbit îndrăgostită de soare.

tu, pleci, pleci în picioarele goale,
în pantofi o să-ţi cresc arbori bonsai
tavanul e alb şi un
păianjen se plimbă, astazi e joi,
ţărmul acela mişcător
ne-a înghiţit şi aproape blând ne-a scuipat

ca pe doi sâmburi din miezul aceluiaşi fruct.

ebony bones- amazon

http://www.amazon.com/Ebony-Bones-Iulia-Pana/dp/1512242519/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440349159&sr=8-2&keywords=iulia+pana