joi, martie 12, 2015

Dincolo de întâmplări / Beyond the stories

foto: julitti 

Dincolo de întâmplări


Ţie ţi-a hărăzit puterea, ţie ţi-a dăruit,
Vase  pline de mirodenii s-au spart în jurul tău
Braţe te-au învăluit, trupuri necunoscute
au încremenit în aşteptare.
Ţie ţi-a preamărit fiinţa, ţie ţi-a  hotărât.
Vieţi minunate s-au istovit în aerul tău
Glasuri  te-au sprijinit în cântări
Armate de copii în vis s-au topit- lumânări
Pământul ţi-a  dat rădacini –uriaşe sfori
să te legi de el
Ţie ţi-a cântărit viaţa să ştii cât să ceri
celor ce vor visa lumină
Femeile sterpe  ţi-au îngânat chipul şi te-au
adorat
Morţii ţi-au mulţumit cu tăcerea
şi s-au întrebat cine eşti ? cu ce îţi hrăneşti
hienele minţii, cu ce sânge ademeneşti ura?
în ce fel treci viaţa prin moarte 
Eu te-am simţit doar o dată- atunci
Dincolo de întâmplări în aerul
în care te respir.
Beyond the stories

You were the one granted power, you were given it,
Jars full of spices were smashed for you
Arms wrapped around you,
unknown bodies froze waiting for you
You were the exalted one,
the chosen one
Wonderful lives wasted away breathing your air
Voices raised you up in hymns
Armies of children melted for dreams
like candles
Earth gave you huge roots –
strings to tie yourself to it
your life was weighed
so you would know what to ask of those
who dream of light
Barren women murmured to your image and adored you
The dead thanked you with their silence
wondering who you are,
how you feed the mind’s hyenas,
the blood you use to lure hatred?
how you pass life through death
I felt you only once – at that time
beyond all the stories,
in the air
breathing you.translated by Adrian G. Sahlean 

ebony bones- amazon

http://www.amazon.com/Ebony-Bones-Iulia-Pana/dp/1512242519/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440349159&sr=8-2&keywords=iulia+pana