marți, ianuarie 23, 2007

homo videns
GIOVANNI SARTORI

HOMO VIDENS
IMBECILIZAREA PRIN TELEVIZIUNE ŞI POST-GÂNDIREA

Editura Humanitas 2005

Televiziunea este gumă de mestecat pentru ochi. (Frank Lloyd Wright)


Trăim într-un timp rapid, stăpânit de o revoluţie multimedia, trăim prinşi în cablurile, computerelor, plasmelor, dvd-urilor, internetului….un adevarat sat cibernetic, un proces cu multe legaturi ,
o adevărată cuşcă a imaginilor .
Giovani Santori pune un subtitlu greu cărţii sale, Homo Videns dar trage astfel un semnal de alarmă asupra viitorului şi mai ales a noii generatii . Cartea se concentreză asupra fenomenului televiziune şi teoria sa este că acest fenomen video îl transformă pe Homo Sapiens, produs al culturii scrise, în Homo videns, produs al cuvântului detronat de imagine. Doctor în filozofie modernă, profesor la renumite universităţi din Europa si Statele Unite, unde predă sociologie, filozofie modernă şi ştiinţe politice, Giovani Santori, scrie că suntem foarte des indignaţi de violenţa propagată de televiziune de ştirile editate cu sârg doar pentru rating şi nu pentru informare, sau că televiziunea este înapoiată cultural.Toate acestea sunt adevăruri, dar şi mai adevărat şi mai important este că această „tele-vedere” schimbă treptat natura omului. Lumea în care trăim deja se „sprijină pe umerii firavi ai „video-copilului” cel care este educat de de televiziune înainte de a învăţa să scrie şi să citescă.
Pe lângă acestea exista un interes al autorului şi pentru explicarea video-politicii, un subiect incitant - puterea politicii prin televiziune. Pentru Giovani Santori post-gândirea înseamnă lipsa de educare a video-copilului, lipsa de de formare a unei opinii publice şi implicit de ceea ce trece sau nu trece prin canalele de comunicaţie în masă. Santori pune un „ diagnostic” greu televiziunii, astfel în concepţia sa în acest moment televiziunea mai mult distruge decât transmite în materie de cunoştere şi înţelegere. În această privinţă îl citează pe Baudrillard „Informaţia în loc să transforme masa în energie, produce şi mai multă masă”.
Revoluţia multimedia este, prin premisa tehnologică, o revoluţie digitală, omul până mai ieri înfrunta şi reflecta lumea reală, acum este proiectat în crearea unor lumi virtuale.
Santori explică aceasta și printr–un cuvânt inventat de el „Novitism „ adică goana după tot ce este nou .
„ Imbecilizarea prin televiziune „ tind să cred că este o licenţă de marketing folosită de traducător, dar pentru profilul cetăţeanului român care este un îngurgitor de televiziune cred că îşi are rostul în explicarea ideii de post-gîndire .
Răsfoind această carte şi spicuind câteva din titluri te edifici clar asupra luptei deja pierdută şi asumată de Santori împotriva acestei noi culturi video, care dintr-o democratică sentinţă de masă şi o lipsă de selecţie va ucide omul simbolic, va tranforma cultura de masă în incultură.
Recomand această carte celor care nu pun ceasul să sune să vadă ultima telenovelă, celor care nu sună la numarul afişat să compună un cuvânt foarte uşor , dar mai ales celor care cumpără cărţi şi cei din jur nu le înţeleg niciodată titlurile.
Din mâinile tale curg mici râuri de purpură

Te strecori într-o noapte în mijlocul unui câmp nins
Pe un cal alb, pe care nici nu-l desluşeşti din marea lăptoasă a câmpului,
Vine cineva să-ţi mângâie fruntea şi deodată un flaut
îşi strigă muzica un clarinet îi răspunde
într-o notă tragică, o simfonie a cruzimii se naşte din frica ta
fulgii prind o altă culoare
roşiatică şi pe pământ se aşterne
mai întâi o dâră de sânge
calul aleargă
şi pletele lui se contaminează de
aceeaşi boală şi din mâinile tale curg mici râuri de purpură
Cine te-a învăţat să te strecori în noapte fără să ceri voie
de la tatăl tău secundar
Sau minutar.

ebony bones- amazon

http://www.amazon.com/Ebony-Bones-Iulia-Pana/dp/1512242519/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440349159&sr=8-2&keywords=iulia+pana