joi, iulie 16, 2015

RulerI was born too early and too small
like a ruler
my mom used me to measure the coarse muslin
she embroidered with red flowers,
words.
I was happy walking beneath the table
upright
without having to stoop
at times mom left marks of discipline
when I’d forget to call out
and she couldn’t find me in the house.
at school they forgot about me
in the gym among the balls
since then I’ve rolled along
in a dizzying
game...
I was born too early...
I am small, like a defect-effect of perception
I sneak with ease among objects
and people
like a good joke
I play hide-and-seek with a man
tall as the moon.
when I close my eyes at night
I grow up instantly, seeing myself a child
happy to hang on the carpet-beating bar
with no pain or preparation
it is a good exchange of images with the past
mom drew me on a tiny broken corner
of a book page
she made me as small as two lines on a ruler
so I could fit
I have grown some since then...
I am taller
along with my pile of books, my huge drawings
scattered around the house like a white strip
a cache of memories
where mothers at times nick or scribble
how much you’ve grown
now I'm no longer small,
I processed my image
in Photoshop, so even my height is adequate.
with an air ruler, I measure
the divisions of my life.translated  by Adrian G Sahlean

miercuri, iulie 08, 2015

Gloria ei strălucea în vitrina unui magazin de carne

Tara Donovan -peace gallery NY - foto credit Julitti
gloria ei strălucea în vitrina unui magazin de carne
se privea în picăturile de sânge ce rămâneau pe tejgheaua de inox
pândea clienții cu străluciri sadice
și în reflexul lamei de cuțit
își etala zâmbetul lăbărțat
ar fi trebuit să fie o grasă, o masă diformă
precum halca pe care o tranșa
dar soarta făcuse să fie femeia visată de el

gloria ei strălucea în vitrina unui magazin de lux
se privea în lacrimile ce rămâneau pe tejgheaua de cristal
pândea iubiții cu străluciri insinuante
și în reflexul irisului negru
își etala zâmbetul firav
ar fi trebuit să fie o nălucă sidefie ,o masă crepusculară precum
steaua pe  care o visa
dar soarta făcuse să fie femeia urâtă de el.


(din vol. Imagine Simplă 1996)
joi, mai 14, 2015

Norma de sălbăticie/Promessa Selvaggia

credit foto : Dana Lețu

Norma de sălbăticie

Am de scris în fiecare seară trei poezii,
E norma pe care trebuie să o îndeplinesc
Poți spune ce vrei, sex vom face după poezie
sau din poezie.
Nu am inspirație și ție nu-ți pasă,
tu ai pasiune pentru nopțile noastre.
despre tine am scris, dar nu îndeajuns
Iehhh! E o sălbăticie în sângele meu
și tu mă faci să simt cușca...
am de scris litere amestecate, cuvinte
nu știu ce e aceea poezie, academic vorbind
 o nasc, îi dau viață,
dansez pe muzica ei nebună, zgomotoasă, languroasă
Vino în poezia mea
Fii poezia mea
Bucură-te că te scriu ...Promessa Selvaggia

Ogni sera scrivo tre poesie, 
è la promessa che devo mantenere,
Puoi dire ciò che vuoi, faremo sesso dopo la poesia
o per la poesia.
Mi manca l’ispirazione e a te non importa,
la tua passione è per le nostre notti.
Di te ho scritto, ma non abbastanza
Aaaah! C'è qualcosa di selvaggio nel mio sangue
e tu mi fai sentire in gabbia...
Devo scrivere lettere alla rinfusa, parole
non so cosa sia,
convenzionalmente parlando,
la poesia,
la genero, le do vita,
danzo a suo ritmo folle, rumoroso, languido
Vieni nella mia poesia
Sii la mia poesia
Gioisci perché ti scrivo...

 traducere în lb italiana -Lucia Tarase

joi, martie 12, 2015

Dincolo de întâmplări / Beyond the stories

foto: julitti 

Dincolo de întâmplări


Ţie ţi-a hărăzit puterea, ţie ţi-a dăruit,
Vase  pline de mirodenii s-au spart în jurul tău
Braţe te-au învăluit, trupuri necunoscute
au încremenit în aşteptare.
Ţie ţi-a preamărit fiinţa, ţie ţi-a  hotărât.
Vieţi minunate s-au istovit în aerul tău
Glasuri  te-au sprijinit în cântări
Armate de copii în vis s-au topit- lumânări
Pământul ţi-a  dat rădacini –uriaşe sfori
să te legi de el
Ţie ţi-a cântărit viaţa să ştii cât să ceri
celor ce vor visa lumină
Femeile sterpe  ţi-au îngânat chipul şi te-au
adorat
Morţii ţi-au mulţumit cu tăcerea
şi s-au întrebat cine eşti ? cu ce îţi hrăneşti
hienele minţii, cu ce sânge ademeneşti ura?
în ce fel treci viaţa prin moarte 
Eu te-am simţit doar o dată- atunci
Dincolo de întâmplări în aerul
în care te respir.
Beyond the stories

You were the one granted power, you were given it,
Jars full of spices were smashed for you
Arms wrapped around you,
unknown bodies froze waiting for you
You were the exalted one,
the chosen one
Wonderful lives wasted away breathing your air
Voices raised you up in hymns
Armies of children melted for dreams
like candles
Earth gave you huge roots –
strings to tie yourself to it
your life was weighed
so you would know what to ask of those
who dream of light
Barren women murmured to your image and adored you
The dead thanked you with their silence
wondering who you are,
how you feed the mind’s hyenas,
the blood you use to lure hatred?
how you pass life through death
I felt you only once – at that time
beyond all the stories,
in the air
breathing you.translated by Adrian G. Sahlean 

duminică, martie 01, 2015

eliberată de şantajul durerii ---- free of blackmail pain
eliberată de şantajul durerii


nerăbdarea sare cu paşi mari în faţa mea
neputinţa te ţine departe de mine
fuge ecoul  înapoi cu tot  aerul
din vorbe
vag se aud  doar zgomote peste
intervalele de timp ameţite de pierderea memoriei
o sare iodată e iubirea

păsări lungi se adună  peste cerul lăsat
o plasă negră cu găuri albastre
prinde în ea  nori rătăciţi
ca şi mine  la o tombolă de bâlci

întind mâinile sub un val de apă
din marea sub care ne-am culcat
prima oară
şi vine prea tare spre mine
din piept o groază îmi înfloreşte
sub piele
prin sânge se plimbă
şi  mă-tresară  şi mă-ndulceşte
o sare iodată îmi trece pe limbă
prin apă se duce  se pierde de tot
îmi cresc bronhii de os
respir
prin gura de aer
cercul din piept

mă eliberează  de şantajul dureriiFree of blackmail pain  


impatience leaps ahead of me
helplessness keeps you away
an echo brings back
the air of words
only vague noises
can be heard
over intervals made hazy
by the memory loss

love is iodized salt

long birds spread across a lowered sky
a black net with blue holes
catches, as I do,
straying clouds
at a county-fair raffle

I stretch my hands
beneath a wave
of the sea
where we first slept
coming on too strong
horror springs in my bosom
blossoming under my skin
walking down my blood
startling and sweetening me
iodized salt travels down my tongue
goes into the water and is lost
I grow bone bronchi
I breathe
through the air hole
the circle in my chest
frees me from blackmail paintranslated by Adrian Sahlean

ebony bones- amazon

http://www.amazon.com/Ebony-Bones-Iulia-Pana/dp/1512242519/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440349159&sr=8-2&keywords=iulia+pana