joi, martie 12, 2015

Dincolo de întâmplări / Beyond the stories

foto: julitti 

Dincolo de întâmplări


Ţie ţi-a hărăzit puterea, ţie ţi-a dăruit,
Vase  pline de mirodenii s-au spart în jurul tău
Braţe te-au învăluit, trupuri necunoscute
au încremenit în aşteptare.
Ţie ţi-a preamărit fiinţa, ţie ţi-a  hotărât.
Vieţi minunate s-au istovit în aerul tău
Glasuri  te-au sprijinit în cântări
Armate de copii în vis s-au topit- lumânări
Pământul ţi-a  dat rădacini –uriaşe sfori
să te legi de el
Ţie ţi-a cântărit viaţa să ştii cât să ceri
celor ce vor visa lumină
Femeile sterpe  ţi-au îngânat chipul şi te-au
adorat
Morţii ţi-au mulţumit cu tăcerea
şi s-au întrebat cine eşti ? cu ce îţi hrăneşti
hienele minţii, cu ce sânge ademeneşti ura?
în ce fel treci viaţa prin moarte 
Eu te-am simţit doar o dată- atunci
Dincolo de întâmplări în aerul
în care te respir.
Beyond the stories

You were the one granted power, you were given it,
Jars full of spices were smashed for you
Arms wrapped around you,
unknown bodies froze waiting for you
You were the exalted one,
the chosen one
Wonderful lives wasted away breathing your air
Voices raised you up in hymns
Armies of children melted for dreams
like candles
Earth gave you huge roots –
strings to tie yourself to it
your life was weighed
so you would know what to ask of those
who dream of light
Barren women murmured to your image and adored you
The dead thanked you with their silence
wondering who you are,
how you feed the mind’s hyenas,
the blood you use to lure hatred?
how you pass life through death
I felt you only once – at that time
beyond all the stories,
in the air
breathing you.translated by Adrian G. Sahlean 

duminică, martie 01, 2015

eliberată de şantajul durerii ---- free of blackmail pain
eliberată de şantajul durerii


nerăbdarea sare cu paşi mari în faţa mea
neputinţa te ţine departe de mine
fuge ecoul  înapoi cu tot  aerul
din vorbe
vag se aud  doar zgomote peste
intervalele de timp ameţite de pierderea memoriei
o sare iodată e iubirea

păsări lungi se adună  peste cerul lăsat
o plasă negră cu găuri albastre
prinde în ea  nori rătăciţi
ca şi mine  la o tombolă de bâlci

întind mâinile sub un val de apă
din marea sub care ne-am culcat
prima oară
şi vine prea tare spre mine
din piept o groază îmi înfloreşte
sub piele
prin sânge se plimbă
şi  mă-tresară  şi mă-ndulceşte
o sare iodată îmi trece pe limbă
prin apă se duce  se pierde de tot
îmi cresc bronhii de os
respir
prin gura de aer
cercul din piept

mă eliberează  de şantajul dureriiFree of blackmail pain  


impatience leaps ahead of me
helplessness keeps you away
an echo brings back
the air of words
only vague noises
can be heard
over intervals made hazy
by the memory loss

love is iodized salt

long birds spread across a lowered sky
a black net with blue holes
catches, as I do,
straying clouds
at a county-fair raffle

I stretch my hands
beneath a wave
of the sea
where we first slept
coming on too strong
horror springs in my bosom
blossoming under my skin
walking down my blood
startling and sweetening me
iodized salt travels down my tongue
goes into the water and is lost
I grow bone bronchi
I breathe
through the air hole
the circle in my chest
frees me from blackmail paintranslated by Adrian Sahlean

ebony bones- amazon

http://www.amazon.com/Ebony-Bones-Iulia-Pana/dp/1512242519/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1440349159&sr=8-2&keywords=iulia+pana